Szkoła Nowej Ewangelizacji

Program formacji

I ETAP - FUNDAMENTY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

1. NOWE ŻYCIE –
2. EMAUS –
3. JAN – 
4. JEZUS W 4 EWANGELIACH –
5. HISTORIA ZBAWIENIA – 
6. MOJŻESZ – 
7. BŁOGOSŁAWIEŃSTWA –

EWANGELIZACJA PODSTAWOWA
SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
FORMACJA UCZNIÓW
JEZUS W 4 EWANGELIACH
NASZA WŁASNA HISTORIA
FORMACJA UWALNIAJĄCYCH
DROGA SZCZĘŚCIA

II ETAP - JAK EWANGELIZOWAĆ

 1. PAWEŁ –
 2. DYNAMIS –
3. TYMOTEUSZ – 
4. SEKRET PAWŁA –
5. APOLLOS – 
6. DAMASZEK – 
7. MARYJA –

FORMACJA EWANGELIZATORÓW
EWANGELIZOWAĆ Z MOCĄ
JAK CZYTAĆ I ZAPAMIĘTYWAĆ BIBLIĘ
JAK FORMOWAĆ NASTĘPCÓW
FORMACJA GŁOSZĄCYCH
MOJE ŻYCIE TO CHRYSTUS
LIST CHRYSTUSA

III ETAP - JAK SZKOLIĆ EWANGELIZATORÓW

 1. MARANATHA –
 2. PIOTR –
 3. WSTĘP DO BIBLII – 
 4. ŁUKASZ – 
 5. TEOLOGIA BIBLIJNA – 
 6. MELCHIZEDEK – 
 7. JETRO –

ŚWIADKOWIE NADZIEI
NAUKA O KOŚCIELE
WSTĘP DO BIBLII
APOLOGETYKA
TEOLOGIA BIBLIJNA
LITURGIA
EKUMENIZM

SESA Polska
SESA w której posługujemy 🙂